آموزش کامپیوتر برای کودکان

53 ویدیو

مدت دوره: 3 ساعت و 52 دقیقه

مقدمه آموزش کامپیوتر

00:00:55

رایگان

مقدمه آموزش کامپیوتر

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: